Novosti

Novosti

24. studenoga 2019.
Vatrogasna vježba u sklopu projekta ProteCHt2save

Vatrogasna vježba u sklopu projekta ProteCHt2save

Grad Kaštela u 2019. godini  provodi projekt Europske unije ProteCHt2save na temu spriječavanja štete na kulturnim dobrima i objektima nastalim morskim plavljenjem, bujičinim vodama i požarom. […]
1. rujna 2018.
Gašenje požara i tegalj jedrilice Zombie

Gašenje požara i tegalj jedrilice “Zombie”

Dana, 31.08.2018 godine u 14 05 sati, od gospodina Ivice Vuletić, voditelja pomorskog prometa lučke kapetanije Split, zaprimili smo dojavu o požaru na jedrilici „Zombie“ u […]
11. kolovoza 2018.
Intervencija u Milni na otoku Braču - Potonuće broda Lipi Škoji

Intervencija u Milni na otoku Braču – potonuće broda “Lipi Škoji”

Obavijest o onečišćenju mora na mjestu  potonuća broda „Lipi Škoji“ u vlasništvu Arcobaleno Tours d.o.o. Općina Selca, Povlja, OIB: 33304115086 na lokaciji Milna (otok Brač) zaprimljena je dana, […]
7. kolovoza 2018.
Intervencije u Kaštelanskom zaljevu (1)

Intervencije u Kaštelanskom zaljevu na dan 5.8.2018. godine

05.08.2018. godine u 0730 nakon dobivene dojave o onečišćenju u blizini plaže Kamp, a poviše tvrđave Kaštilac bez odlaganja se mobilizirala posada dviju brodica (ekološka radna brodica). […]
19. lipnja 2018.
Spriječavanje ekološke katastrofe uslijed havarije na turskom brodu MV Haksa

Spriječavanje ekološke katastrofe uslijed havarije na turskom brodu MV HAKSA

18.06.2018 godine u 130 sati , po pozivu i obavijesti kapetana Lučke kapetanije Split o prodiranju vode u strojarnicu turskog broda MV  HAKSA, naša  posada je […]
26. svibnja 2018.
Međunarodna vježba zaštite Jadrana - Adriatic 2018

Sudjelovanje u međunarodnoj vježbi zaštite Jadrana „Adriatic 2018“

Od 21.-25. svibnja 2018. godine sudjelovali smo u međunarodnoj vježbi zaštite Jadrana „Adriatic 2018“ u okviru međunarodnog projekta „Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018”  […]
5. listopada 2017.
Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova

Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova

Od 2. do 5. listopada 2017 aktivno smo  sudjelovali  u tematskom tjednu,  radu međunarodne konferencije „Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova“  i vježbi suzbijanja […]
1. srpnja 2017.
Požar u marini Kaštela

Požar na jedrilici u marini Kaštela

01.07.2017. u Marini Kaštela nešto iza 11 sati izbio je požar na jedrilici „Lavsa Duffor 460“ u vlasništvu Adriatic Yacht Charter d.o.o. Dobili smo dojavu o […]