+385 98 97 87 460 Telefon 0-24 +385 91 53 91 831

D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o.

Članovi smo Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Članovi smo Županijskog operativnog centra u slučaju iznenadnog onečišćenja mora.

Naša snaga je naše znanje koje se temelji na iskustvu stečenom pri gašenju požara i preventivnom i interventnom postupanju na moru i uz more u slučajevima sprječevanja i uklanjanja onečišćenja.

Spašavanje života, imovine, sprječavanje i uklanjanje onečišćenja s mora i drugog vodnog dobra naša je odgovornost, sposobnost i snaga.

Djelatnost našeg Društva je:
  • usluge broda – čistača mora, radi čišćenja mora i obalnog područja od plivajućeg, tekućeg ili krutog otpada i radi intervencija u slučaju iznenadnih onečišćenja mora prouzročenih štetnim izljevom, vatrom, nezgodom, radi spriječavanja ili smanjenja štete na moru i morskom okolišu, te spašavanje imovine
  • kabotaža – prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
  • teglenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski poslovi
  • spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena....
  • preuzimanje opasnog i neopasnog otpada na moru i uz more
  • poslovi zaštite na radu i poslovi zaštite od požara...
 

Umor prožet srećom i zadovoljstvom nakon svakog ugašenog požara i izvršene sanacije na moru razvili su u nama osjećaj za još većom humanosti, ali i preventivno djelovanje u zaštiti ljudi, imovine i našeg prekrasnog Jadrana.