Usluge

Naše usluge

U sklopu naše djelatnosti kadrovski i tehnički smo opremljeni za izvršavanje slijedećih poslova: • prikupljanje opasnog i neopasnog otpada na moru i uz more
 • učinkovito i brzo postupanje u slučajevima iznenadnog onečišćenja mora i drugog vodnog dobra
 • preventivno postupanje kod prekrcaja opasnih tereta
 • postavljanje i održavanje brana na ispustima otpadnih voda u more, rijeke, jezera
 • tegalj
 • dostava rezervnih dijelova
 • pomoć pri pokretanju „jump start“
 • dostava goriva
 • oslobađanje propelera od konopa
 • odsukivanje u slučaju laganog nasukavanja
 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • obavljanje poslova zaštite od požara
 • osposobljavanje radnika i pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom