Tehnička opremljenost

Tehnička opremljenost

D.V.D. KAŠTEL GOMILICA d.o.o. za ekološku zaštitu mora opremljeno je s: • Radna Brodica: tip: Funel 800„ Jeronim“
 • Vozilo „Iveco
 • Zaštitne plutajuće brane, napuhajuće brane, TIP: Sentilen 600 za sprječavanje širenja onečišćenja na moru, rjekama i jezerima
 • Zaštitne plutajuće brane Tip: 510; Ø 13 cm za sprječavanje širenja onečišćenja na moru, rjekama i jezerima
 • Aposrbirajuće brane za apsorbaciju ulja i naftnih derivata
 • Skimer Kommara 20 miniskimer V190
 • Delta skimer – glava
 • Foilex Micro skimer
 • Ručni skimeri
 • Električna pumpa za ispumpavanje voda i otpadnih voda
 • Potopna muljna pumpa
 • Usisno – tlačna pumpa „Tohatsu
 • Pumpa za vodu
 • Visokotlačna pumpa, CRN 5-26 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x 400 D
 • Apsorbirajuća sredstva
 • Tekući disperzanti
 • Padobrani za podizanje tereta iz mora nosivosti 500 i 1000 kg
 • Kompletna ronilačka oprema