Intervencija u Milni na otoku Braču – potonuće broda “Lipi Škoji”

Intervencija u Milni na otoku Braču – potonuće broda “Lipi Škoji”

Intervencija u Milni na otoku Braču - Potonuće broda Lipi Škoji

Obavijest o onečišćenju mora na mjestu  potonuća broda „Lipi Škoji“ u vlasništvu Arcobaleno Tours d.o.o. Općina Selca, Povlja, OIB: 33304115086 na lokaciji Milna (otok Brač) zaprimljena je dana, 10.08.2018 u 2054 sati  od voditelja odjela pomorskog prometa gospodina Ivice Vuletić.

Posada od 4 člana eko – brodice  „Sveti Florijan“ je dolaskom na mjesto događaja  (22 30 sati) utvrdila da se  onečišćenje u obliku tankih masnih isprekidanih slojeva proteže na površini od oko 100 m2. Na mjestu događaja je nazočio kapetan Lučke ispostave Milna gospodin Nikola Brkuljić. Onečišćena površina je tretirana disperzantom (35 litara Finasola)  i ograđena apsorbirajućim branama  u dužini 100 metara (pojedinačna brana je Ø 12,5 cm x 3 metra). Posada ekobrodice „Sveti Florijan“ je u dogovoru s kapetanom Lučke ispostave Milna ostala dežurati do 11.08.2018 u 0700, a u matičnu luku se vratila u 0900 sati istoga dana.

Galerija fotografija