Intervencije u Kaštelanskom zaljevu na dan 5.8.2018. godine

Intervencije u Kaštelanskom zaljevu na dan 5.8.2018. godine

Intervencije u Kaštelanskom zaljevu (1)

05.08.2018. godine u 0730 nakon dobivene dojave o onečišćenju u blizini plaže Kamp, a poviše tvrđave Kaštilac bez odlaganja se mobilizirala posada dviju brodica (ekološka radna brodica).

Onečišćenje je bilo od nafte  koja je nesnošljivo smrdila i koja se protezala na površini cca 600 m2.

Četiri radnika sa ekološkom brodicom postavila su upijajuće brane uz zaštitne plutače plaže Kamp, kako naftna mrlja ne bi došla do plaže, a trojica radnika sa brodice sv. Jeronim tretirala su naftne mrlje disperzantom Finasol OSR 51. Nakon što smo postavili više od 115 metara upijajućih brana oko plaže i tvrđave Kaštilac s obadvije brodice uklonjena je naftna mrlja koja je mogla ugroziti plažu.

Nakon uklanjanja razlivene nafte, dvojica ranika su s ekološkim vozilom Iveco očistila obalu, stijene, te šljunak gdje su bili tragovi nafte.

Prilikom prethodno opisanog postupanja s dvije brodice utrošeno je ukupno 180 litara disperzanta Finasola, ekološkim vozilom Iveco za tretiranje obale oko 45 litara.

Sama akcija uklanjanja onečišćene naftne mrlje je završena oko 1315 sati.

Odlazimo u lokalnu lučicu gdje peremo opremu te pripremamo novu u slučaju novog poziva.

U 1515 istog dana dobivamo poziv od Lučke kapetanije o izlivenoj nafti na plaži „Poštanka“ u Kaštel Lukšiću. Izašli smo sa brodicom sv. Jeronom te tri radnika kako bi sanirali novo onečišćenje. Dolaskom na teren uočena je velika naftna mrlja dužine preko 1 kilometra te širine preko 30 metara. Odmah se pristupilo tretiranju naftne mrlje s disperzantom Finasolom, skimerima, motornim i ručnim pumpama, te upijajućim branama. Potrošeno je preko 370 litara Finasola OSR 51. Kolege sa ekološkim vozilom su tretirali obalu od Baletne škole u Kaštel Kambelovcu do plaže „Poštanka“ u Kaštel Lukšiću. Za potrebe tretiranja ovog dijela obale potrošeno je 70 litara disperzanta. Brodica sv. Jeronim je završila sa tretiranjem naftne mrlje u 1915 sati, a povratak u matičnu luku je bio oko 1935 sati. Ekološko vozilo Ivaco je završio sa tretiranjem obale oko 2010 sati,  te se vratio u DVD Kaštel Gomilicu u 2040 istog dana.

Galerija fotografija
Video galerija