Spriječavanje ekološke katastrofe uslijed havarije na turskom brodu MV HAKSA

Spriječavanje ekološke katastrofe uslijed havarije na turskom brodu MV HAKSA

Spriječavanje ekološke katastrofe uslijed havarije na turskom brodu MV Haksa

18.06.2018 godine u 130 sati , po pozivu i obavijesti kapetana Lučke kapetanije Split o prodiranju vode u strojarnicu turskog broda MV  HAKSA, naša  posada je isplovila sa eco brodom „Sveti Florijan“ koji je uz postojeću opremu za zaštitu mora, dodatno opremljen sa pumpama, skimerima, branama, disperzantima… kako bi se učinkovito moglo djelovati u slučaju da je došlo do istjecanja goriva i rasipanja opasnog tereta iz broda.

Dolaskom na mjesto događaja sa  djelatnicama JVP Šibenik  i DVD Rogoznica odrađene su aktivnosti u svrhu sprječavanja potonuća i  onečišćenja mora. Nakon, što je brod  MV  HAKSA otegljen u brodogradilište Trogir, posada se vratila u matičnu luku.

Zbog nepredviđenih i neželjenih  situacija na moru (požar, onečišćenje, nasukavanje…)  eco brod „Sveti Florijan“ je stalno opremljen sa 500 metara brana za spriječavanje širenja onečišćenja, disperznatima, skimerima za skupljanje onečišćenja…

 

Pogledajte video:

Pogledajte galeriju fotografija: