Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova

Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova

Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova

Od 2. do 5. listopada 2017 aktivno smo  sudjelovali  u tematskom tjednu,  radu međunarodne konferencije „Adriatic 2017 – Zaštita Jadranskog mora s brodova“  i vježbi suzbijanja onečišćenja mora u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Na tematskom tjednu uz članove Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru, Stručnog tijela, Stožera Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Županijskih operativnih centara za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora svih županija čiji smo i mi članovi sudjelovali su predstavnici državnih institucija iz Hrvatske i inozemstva, predstavnici civilnog i privatnog sektora i mediji.

Cilj tematskog tjedna bio je podizanje svijesti o potrebi zaštite mora, uklanjanju štetnih pojava i razvijanju preventivnih aktivnosti u obliku edukacije ili represivnih mjera od strane ovlaštenih tijela RH.

Obzirom, na činjenicu koju je iznijela gospoda iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a ona je da na godišnjoj razini  u hrvatsko more uplovi / isplovi  7200 brodova prevozeći težinu od 75 milijuna tona opasnih tvari od čega se 11 milijuna iskrca u hrvatskim lukama. Samo ova činjenica, ali i mnoge druge upućuju na oprez i razvijanje i provedbu preventivnih mjera zaštite mora.

Zbog svega navedenog, zaključak državnog Stožera plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora je:

 • koncentrirati se na to kako spriječiti onečišćenje okoliša i štetan utjecaj pomorskih objekata na Jadran
 • smanjenje štetnih posljedica onečišćenja s pomorskih objekata
 • smanjenje štetnog utjecaja prijenosa živih vodenih organizama i patogena putem pomorske plovidbe te osiguranje dosljedne primjene međunarodnih i EU standarda zaštite okoliša u pogledu onečišćenja koje proizlazi s pomorskih objekata
 • sagledati zaštitu mora iz perspektive brodske industrije, luka i dr. aktivnosti na moru i obali
 • utvrditi stanje morskog okoliša Jadrana (procjena ugroženosti) kako bi se utvrdila polazna osnova za djelovanje.

Na kraju tjedna izvršena je pokazna vježba pod nazivom „Adriatic 2017“ sa ciljem provjere pripravnosti i spremnosti za reagiranje  u slučaju iznenadnog onečišćenja mora uljem u Kaštelanskom zaljevu.

U vježbi su sudjelovali:

 • Stožer Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
 • EMSA
 • Županijski operativni centar Splitsko-dalmatinske županije
 • Županijski operativni centar Šibensko-kninske županije
 • Županijski operativni centar Zadarske županije
 • Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)
 • Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom – VTS Hrvatska
 • Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka (NPCPP) MUP-a RH u Zadru
 • Državni centar zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DCZiS DUZS-a) – Centar 112
 • Dežurna služba Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) u Zagrebu
 • Služba dežurstva Obalne straže RH (Ost RH) u Splitu
 • Operativno-komunikacijski centar PU splitsko-dalmatinske
 • Postaja pomorske policije Split
 • ATRAC, Rijeka
 • Cian, Split
 • Ciklon, Zadar
 • Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije
 • DVD Kaštel Gomilica d.o.o.za ekološku zaštitu mora
 • JVP Split
 • BRODOSPAS

 

Napomena:

Scenarij pokazne vježbe, kao i njeno odvijanje možete pogledati u privitku ovog teksta (fotografije i  video)

 


Pogledajte galeriju fotografija:


Pogledajte video galeriju: