Čišćenje i pranje vanjskih kamenih površina od Lučke kapetanije do Upravne zgrade – Terminala

Čišćenje i pranje vanjskih kamenih površina od Lučke kapetanije do Upravne zgrade – Terminala

Čišćenje i pranje vanjskih kamenih površina od Lučke kapetanije do Upravne zgrade - Terminala

Čišćenje i pranje vanjskih kamenih površina od Lučke kapetanije do Upravne zgrade – Terminala.